Γενικά ΚινέζικαΤμήματα Πιστοποιήσεων

Τα τμήματα ενηλίκων κινεζικών καλύπτουν όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας, από A1 έως και C2 επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου και απευθύνονται σε σπουδαστές από 18 ετών και άνω.

Στόχος των προγραμμάτων κινεζικών είναι να καλυφθούν οι απαραίτητες δεξιότητες που έχουν άμεση ανάγκη οι ενήλικοι σπουδαστές, κυρίως στην προφορική επικοινωνία και την ακουστική κατανόηση, αλλά και τις ανάλογες δεξιότητες στον γραπτό λόγο και την κατανόηση κειμένου.

Μέσα από προσεκτικά επιλεγμένη βιβλιογραφία, με θεματολογία αποκλειστικά ενηλίκων μέσα από την προσωπική και επαγγελματική τους καθημερινότητα , οι ενήλικοι σπουδαστές καλύπτουν όλες τις δεξιότητες που χρειάζονται.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Μέσο διδασκαλίας την αγγλική ή την ελληνική γλώσσα
  • Αυθεντική χρήση της γλώσσας για αποτελεσματικότερη εξάσκηση της ακουστικής κατανόησης
  • Videos για εμπέδωση των φαινομένων μέσα από καθημερινές καταστάσεις
  • Συνεχή χρήση του διαδικτύου ως απαραίτητο μέσο για την περαιτέρω εξάσκηση των σπουδαστών
  • Πολιτιστικά και κοινωνικά στοιχεία του τρόπου ζωής της Κίνας για ολοκληρωμένη κατανόηση της χρήσης της γλώσσας

Τα τμήματα ενηλίκων χωρίζονται ανάλογα το επίπεδο των σπουδαστών και μπορούν να είναι σύντομης ή μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, ανάλογα τις ανάγκες που επιθυμούν να καλύψουν οι σπουδαστές και το χρονικό διάστημα που απαιτείται.

Η Ακαδημαϊκή Διεύθυνση του Κέντρου Rethink Education καθώς και ο Σύμβουλος-Καθηγητής της κινεζικής γλώσσας είναι σε θέση να σας βοηθήσουν να επιλέξετε το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σας, καθώς και τον τρόπο εκπαίδευσης (με φυσική παρουσία, blended learning ή online learning).

Σημείωση: Για τη λειτουργία τμημάτων κινεζικών με φυσική παρουσία απαιτείται ελάχιστος αριθμός 8 σπουδαστών ανά τμήμα.

Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούμε στα τμήματα πιστοποιήσεων κινεζικών καλύπτει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζεται ο ενήλικας σπουδαστής για την ταχύρρυθμη εκπαίδευσή του στη γλώσσα και στις τεχνικές των εξετάσεων πιστοποίησης.

Τα τμήματα πιστοποιήσεων λειτουργούν επιπρόσθετα με την γενική γλωσσική εκπαίδευση των σπουδαστών, παρέχοντας ευελιξία σε όσους επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις να τα παρακολουθήσουν.

Όλα τα τμήματα πιστοποιήσεων διδάσκουν εξειδικευμένοι καθηγητές με μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία κινεζικών καθώς και σε τμήματα πιστοποιήσεων και σε συνδυασμό με τους σύμβουλους-καθηγητές φροντίζουν για την επιτυχία των σπουδαστών στις εξετάσεις καθώς:

– Έχουν υποχρεωτικά όλα τα προσόντα για να διδάξουν κινεζικά

– Έχουν άριστη γνώση των εξετάσεων και των απαιτήσεών τους καθώς και του τρόπου διεξαγωγής τους

Παρέχουμε τα κατάλληλα εφόδια για την επιτυχία στις εξετάσεις και την πλήρη εξοικείωση με τη διαδικασία του επιλεγμένου επιπέδου εξέτασης. Τα πιστοποιητικά HSK αποτελούν μια διεθνή πιστοποίηση του επιπέδου των κινεζικών και απονέμονται από το Hanban (Πανεπιστήμιο του Πεκίνου).

Σημείωση: Για τη λειτουργία τμημάτων κινεζικών με φυσική παρουσία απαιτείται ελάχιστος αριθμός 8 σπουδαστών ανά τμήμα.

Κινέζικη Φιλοσοφία

Παρακολουθώ μαθήματα κινέζικων δε σημαίνει απαραίτητα ότι μαθαίνω τη γλώσσα. Χρειάζεται αρχικά η κατανόηση της κινέζικης φιλοσοφίας για να μπορέσει κάποιος να μάθει τη γλώσσα, το οποίο απαιτεί πολύ χρόνο και αφοσίωση.

Για να καλυφθούν οι ανάγκες των ενηλίκων σπουδαστών, τα μαθήματα επικεντρώνονται στους καθημερινούς διαλόγους που πιθανόν να αντιμετωπίσουν οι σπουδαστές. Έτσι, χρησιμοποιώντας πρακτικά τη γλώσσα, οι σπουδαστές μαθαίνουν το απαραίτητο λεξιλόγιο που χρειάζονται.

Μαθήματα Κινέζικων

  • Μέσα από ρεαλιστικές καταστάσεις
  • Με χρήση αυθεντικών κειμένων
  • Μαθαίνοντας μέσα από τον κινέζικο πολιτισμό
    και τις παραδόσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Φόρμα Επικοινωνίας