fbpx
Μενού Κλείσιμο
Παιδικά & Εφηβικά Τμήματα 9-16 ετώνΤμήματα Πιστοποιήσεων 12+ ετώνΤμήματα Προετοιμασίας ΠανελληνίωνΤμήματα Γλωσσικών Δεξιοτήτων
Ισπανικά για παιδιά και εφήβους ηλικίας 9 – 16 ετών. Οι μαθητές γνωρίζουν συστηματικά την ισπανική γλώσσα μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον που προάγει τη μάθηση.

Τα μαθήματα γίνονται  αποκλειστικά στην ισπανική γλώσσα χρησιμοποιώντας σύγχρονη βιβλιογραφία με θεματολογία ανάλογη της ηλικίας των μαθητών. Οι εκπαιδευτικές σειρές που χρησιμοποιούμε συνοδεύονται από ψηφιακό υλικό στο οποίο έχει πρόσβαση ο μαθητής στο σχολείο και στο σπίτι μέσα από ασφαλή διαδικτυακή πλατφόρμα (online activities, games and εκπαιδευτικά blogs).

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσει ότι οι μαθητές απολαμβάνουν τα μαθήματα ισπανικών που επιλέγουν να παρακολουθήσουν. Οι δραστηριότητες στην τάξη είναι επομένως ποικίλες και περιλαμβάνουν εργασίες ή παιχνίδια που κάνουν τη διαδικασία μάθησης ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική.

Ταυτόχρονα, οι μαθητές εκτίθενται σε πλήθος πολιτιστικών και ιστορικών δρώμενων του ισπανόφωνου κόσμου, αποκτώντας μια πιο σφαιρική κατανόηση της γλώσσας και του πολιτισμού των ισπανόφωνων χωρών.

Το πρόγραμμά μας στοχεύει να:

 • εμπλουτίσει το λεξιλόγιο των μαθητών
 • βελτιώσει την ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 • ενισχύσει τις απαραίτητες τεχνικές και μηχανισμούς επικοινωνίας που απαιτούνται στην καθημερινή χρήση της γλώσσας
 • ενδυναμώσει τη γνώση γύρω από την ισπανική κουλτούρα και πολιτισμό που προέρχεται από κάθε ισπανόφωνη χώρα (Ισπανία, Λατινική Αμερική κτλ)
 • βοηθήσει στη βαθύτερη κατανόηση της γλώσσας
 • ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των μαθητών
Τμήματα προετοιμασίας εξετάσεων του Instituto Cervantes.

Στο Rethink Education οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) που διεξάγει το Instituto Cervantes.

Από πιστοποίηση των βασικών γνώσεων και τη χρήση της γλώσσας στην καθημερινή ζωή και την κάλυψη άμεσων αναγκών (DELE A1 & A2) μέχρι την πιστοποίηση της ικανότητας να επικοινωνούν προφορικά και γραπτά με σαφήνεια σε ένα ευρύ φάσμα τόσο συγκεκριμένων όσο και αφηρημένων θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος (DELE B1 & B2) έως την πιστοποίηση γνώσεων στο ανώτατο επίπεδο και σε σύνθετα ή εξειδικευμένα θέματα  (DELE C1 & C2), οι μαθητές εκπαιδεύονται σε όλες τις απαραίτητες δεξιότητες στη γλώσσα από εξειδικευμένους και έμπειρους καθηγητές στη διδασκαλία των ισπανικών ως ξένη γλώσσα.

Το εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό και οι έμπειροι σύμβουλοι καθηγητές φροντίζουν για την επιτυχία των σπουδαστών στις εξετάσεις καθώς:

–  Έχουν υποχρεωτικά όλα τα προσόντα για να διδάξουν ισπανικά ως ξένη γλώσσα

– Έχουν άριστη γνώση των εξετάσεων και των απαιτήσεών τους καθώς και του τρόπου διεξαγωγής τους

– Όλοι έχουν άριστη γνώση της ισπανικής κουλτούρας και του πολιτισμού

– Οι περισσότεροι από τους καθηγητές μας έχουν διδάξει ισπανικά στο εξωτερικό και μιλούν πολλές γλώσσες

Τα τμήματα προετοιμασίας για το ειδικό μάθημα των ισπανικών των Πανελληνίων Εξετάσεων απευθύνονται σε μαθητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ειδικό μάθημα και χρειάζονται βελτίωση του επιπέδου των ισπανικών τους, εξοικείωση με τη διαδικασία εξετάσεων και εξάσκηση στις τεχνικές και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχία τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι ο μαθητής να έχει επίπεδο τουλάχιστον B1 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών (Common European Framework).

Στη Rethink Education, οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε επιπρόσθετα προγράμματα σύντομης διάρκειας (είτε παράλληλα με το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν είτε να τα επιλέξουν ως αυτόνομα προγράμματα) τα οποία καλύπτουν μεμονωμένα ή συνδυαστικά τις βασικές δεξιότητες στη γλώσσα.

Τα προγράμματα των γλωσσικών δεξιοτήτων έχουν σα στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες των σπουδαστών, την ενδυνάμωσή τους και την πρακτική χρήση τους.

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν από τα παρακάτω τμήματα δεξιοτήτων

 • Speaking Booster Class

Πρόγραμμα που στοχεύει στη διαρκή πρακτική εξάσκηση του προφορικού λόγου μέσα από ρεαλιστικές καταστάσεις, με θεματολογία ανάλογη της ηλικίας των σπουδαστών.

Σε επίπεδο πιστοποίησης, οι σπουδαστές εξοικειώνονται περαιτέρω με τη διαδικασία των προφορικών εξετάσεων και εξασκούνται σε τεχνικές μέσω προσομοίωσης προφορικών εξετάσεων.

 • Listening Booster Class

Πρόγραμμα βασισμένο στην εκπαίδευση των σπουδαστών στην ακουστική κατανόηση και των διαφόρων δεξιοτήτων που απαιτούνται τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων πιστοποίησης.

 • Writing Booster Class

Πρόγραμμα που ενδυναμώνει την παραγωγή γραπτού λόγου, μέσα από θεματολογία που παρακινεί το ενδιαφέρον των μαθητών. Στόχο έχει την επανάληψη και εμπέδωση όλων των ειδών γραπτού λόγου που απαιτούνται ανά ηλικία και τεχνικές βελτίωσης του γραπτού λόγου.

Σε επίπεδο πιστοποίησης, οι σπουδαστές εξοικειώνονται περαιτέρω με τη διαδικασία του γραπτού λόγου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και εξασκούνται σε τεχνικές μέσω προσομοίωσης γραπτών εξετάσεων.

 • Reading Booster Class

Πρόγραμμα που ενισχύει τις τεχνικές κατανόησης του γραπτού λόγου. Μέσα από την έκθεση των σπουδαστών σε διάφορα είδη κειμένων, μαθαίνουν τρόπους κατανόησης και να αναγνωρίζουν είδη κειμένου, όπως ιστορίες, επιστημονικά άρθρα, άρθρα περιοδικών και άλλα καθώς και τη χρησιμότητά τους στην καθημερινότητά τους.

Σε επίπεδο πιστοποίησης, οι σπουδαστές εξοικειώνονται περαιτέρω με τη διαδικασία της κατανόησης κειμένου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και εξασκούνται σε τεχνικές μέσω προσομοίωσης εξετάσεων κατανόησης κειμένου.

Ισπανικά για Παιδιά

Επιλέξτε ανάμεσα στα παιδικά ή εφηβικά προγράμματα ισπανικών για το παιδί σας και δώστε του την απαραίτητη βάση που χρειάζεται για έναν κόσμο γεμάτο μελλοντικές ευκαιρίες.

Μαθαίνοντας ισπανικά, μια από τις περισσότερο ομιλούμενες γλώσσες του κόσμου, το παιδί σας θα αποκτήσει πολύτιμα προσόντα από μικρή ηλικία καθώς θα μπορεί να επικοινωνεί σε μια από τις πιο όμορφες γλώσσες και με εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο.

Παιδικά & Εφηβικά Τμήματα

 • Αποκλειστική χρήση της ισπανικής γλώσσας
 • Γνωριμία με την ισπανική κουλτούρα
 • Βιωματικός τρόπος εκμάθησης της γλώσσας

Όλο και περισσότεροι επιλέγουν τα ισπανικά ως τη βασική δεύτερη γλώσσα για τα παιδιά τους, αναγνωρίζοντας τα οφέλη που αποκομίζουν τα παιδιά μαθαίνοντας μια από τις πιο σημαντικές γλώσσες από μικρή ηλικία.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Φόρμα Επικοινωνίας