fbpx
Μενού Κλείσιμο
Προσχολικά Τμήματα 4-5 ετώνΠαιδικά Τμήματα 6-8 ετώνΠαιδικά & Εφηβικά Τμήματα 9-16 ετώνΤμήματα Πιστοποιήσεων 12+Τμήματα Προετοιμασίας ΠανελληνίωνΤμήματα Γλωσσικών Δεξιοτήτων

Τμήματα προσχολικής ηλικίας 4 – 5  για μια πρώτη γνωριμία με τα γερμανικά. Μέσα από ένα ευχάριστο και διαδραστικό περιβάλλον μάθησης οι μαθητές εξοικειώνονται με τη γλώσσα χρησιμοποιώντας κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα, προσαρμοσμένα στη μικρή ηλικία των μαθητών.

Τα παιδιά διδάσκονται το λεξιλόγιο μέσα από το ρυθμό, το τραγούδι και το χορό, τις ιστορίες και τα παιχνίδια. Οι περισσότερες δραστηριότητες είναι πρακτικής φύσεως, π.χ. χρησιμοποιώντας μπογιές, πλαστελίνες ή να κάνουν μια φρουτοσαλάτα με παιχνίδια και κατασκευές. Τα παιδιά ενισχύουν τις ικανότητες τους με δημιουργικές δραστηριότητες.

Τα παιδιά εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους σχετικά με την οικογένεια, τον εαυτό τους, το σπίτι, τα ρούχα, τα ψώνια, τα φρούτα και τα λαχανικά, το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Διδάσκουμε επίσης τα χρώματα, τις εποχές, τα μέρη του σώματος, τα οχήματα, τα ζώα και το αλφάβητο. Τα ρήματα εισάγονται μέσα σε φράσεις που αφορούν τα παιδιά. Καθώς οι εποχές αλλάζουν, διδάσκουμε στα παιδιά τις κατάλληλες γερμανικές παραδόσεις και τραγούδια.

 

Οι μαθητές εξασκούνται σε όλες τις δεξιότητες της γλώσσας (ακουστική και γραπτή κατανόηση, προφορικό και γραπτό λόγο).

Σε αυτά τα προγράμματα οι μαθητές αναπτύσσουν περισσότερο τα θέματα που διδάχθηκαν στην προσχολική βαθμίδα και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους με νέα θέματα όπως η οικογένεια, η ζωή στο σπίτι και στο σχολείο, τα μέρη του σώματος, ο ελεύθερος χρόνος, το φαγητό και αρχίζουν να γράφουν. Έχουν λίγες ασκήσεις για το σπίτι και ενισχύουν τις γνώσεις τους στα νέα φαινόμενα γραμματικής, τις δομές των προτάσεων και το νέο λεξιλόγιο μέσα από projects. Τραγούδια, ποιήματα και λεξιλογικά παιχνίδια βοηθούν τους μαθητές να μάθουν το λεξιλόγιο και τις γραμματικές δομές με ένα διασκεδαστικό τρόπο.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν συνδυαστικά:

 • Χρήση έντυπου και ηλεκτρονικού βιβλίου
 • Χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας σε ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον
 • Ειδικά διαμορφωμένα μαθήματα Phonics για σωστή εκμάθηση προφοράς
 • Πλήρως διαδραστικό τρόπο διδασκαλίας
 • Μοναδικό σύστημα εκμάθησης βασικών κανόνων προγραμματισμού και ρομποτικής, επίλυσης προβλημάτων λογικής και διασκέδασης – Bee Bot

Γερμανικά για παιδιά και εφήβους ηλικίας 9 – 16 ετών. Οι μαθητές γνωρίζουν συστηματικά τη γερμανική γλώσσα μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον που εμπνέει τη μάθηση.

Τα μαθήματα γίνονται  αποκλειστικά  στη γερμανική γλώσσα χρησιμοποιώντας σύγχρονη βιβλιογραφία με θεματολογία ανάλογη της ηλικίας των μαθητών. Οι εκπαιδευτικές σειρές που χρησιμοποιούμε συνοδεύονται από ψηφιακό υλικό στο οποίο έχει πρόσβαση ο μαθητής στο σχολείο και στο σπίτι μέσα από ασφαλή διαδικτυακή πλατφόρμα (online activities, games and εκπαιδευτικά blogs).

Το πρόγραμμά μας στοχεύει να:

 • εμπλουτίσει το λεξιλόγιο των μαθητών
 • βελτιώσει την ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 • ενισχύσει τις απαραίτητες τεχνικές και μηχανισμούς επικοινωνίας που απαιτούνται στην καθημερινή χρήση της γλώσσας
 • ενδυναμώσει τη γνώση γύρω από τη γερμανική κουλτούρα και πολιτισμό
 • βοηθήσει στη βαθύτερη κατανόηση της γλώσσας
 • ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των μαθητών

Τμήματα προετοιμασίας εξετάσεων του Goethe Institut.

Στο Rethink Education οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις Goethe-Zertifikat που διεξάγει το Goethe Institut.

Από πιστοποίηση των βασικών γνώσεων και τη χρήση της γλώσσας στην καθημερινή ζωή και την κάλυψη άμεσων αναγκών (Goethe-Zertifikat A1 & A2) μέχρι την πιστοποίηση της ικανότητας να επικοινωνούν προφορικά και γραπτά με σαφήνεια, σε ένα ευρύ φάσμα τόσο συγκεκριμένων όσο και αφηρημένων ή επιστημονικών θεμάτων (Goethe-Zertifikat B1 & B2), έως την πιστοποίηση γνώσεων στο ανώτατο επίπεδο και σε σύνθετα ή εξειδικευμένα θέματα  (Goethe-Zertifikat C1 & C2), οι μαθητές εκπαιδεύονται σε όλες τις απαραίτητες δεξιότητες στη γλώσσα από εξειδικευμένους και έμπειρους καθηγητές στη διδασκαλία των γερμανικών ως ξένη γλώσσα.

Το εξειδικευμένο προσωπικό και οι έμπειροι σύμβουλοι καθηγητές φροντίζουν για την επιτυχία των σπουδαστών στις εξετάσεις καθώς:

– Διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για να διδάξουν γερμανικά ως ξένη γλώσσα

– Έχουν άριστη γνώση των εξετάσεων και των απαιτήσεών τους καθώς και του τρόπου διεξαγωγής τους

– Έχουν άριστη γνώση της γερμανικής κουλτούρας και του πολιτισμού

– Οι περισσότεροι από τους καθηγητές μας έχουν διδάξει γερμανικά στο εξωτερικό και μιλούν πολλές γλώσσες

Τα τμήματα προετοιμασίας για το ειδικό μάθημα των γερμανικών των Πανελληνίων Εξετάσεων απευθύνονται σε μαθητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ειδικό μάθημα και χρειάζονται βελτίωση του επιπέδου των γερμανικών τους, εξοικείωση με τη διαδικασία εξετάσεων και εξάσκηση στις τεχνικές και στις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή έκβασή τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι ο μαθητής να έχει επίπεδο τουλάχιστον B1 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών (Common European Framework).

Στη Rethink Education, οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε επιπρόσθετα προγράμματα σύντομης διάρκειας (είτε παράλληλα με το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν είτε να τα επιλέξουν ως αυτόνομα προγράμματα) τα οποία καλύπτουν μεμονωμένα ή συνδυαστικά τις βασικές δεξιότητες στη γλώσσα.

Τα προγράμματα των γλωσσικών δεξιοτήτων έχουν σαν στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη, ενδυνάμωση και πρακτική χρήση συγκεκριμένων δεξιοτήτων, ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες των σπουδαστών.

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν από τα παρακάτω τμήματα δεξιοτήτων

 • Speaking Booster Class

Πρόγραμμα που στοχεύει στη διαρκή πρακτική εξάσκηση του προφορικού λόγου μέσα από ρεαλιστικές καταστάσεις, με θεματολογία ανάλογης της ηλικίας των σπουδαστών.

Σε επίπεδο πιστοποίησης, οι μαθητές εξοικειώνονται περαιτέρω με τη διαδικασία των προφορικών εξετάσεων και εξασκούνται σε τεχνικές μέσω προσομοίωσης προφορικών εξετάσεων.

 • Listening Booster Class

Πρόγραμμα βασισμένο στην εκπαίδευση των μαθητών στην ακουστική κατανόηση καθώς και στην απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων πιστοποίησης.

 • Writing Booster Class

Πρόγραμμα που ενδυναμώνει την παραγωγή γραπτού λόγου, μέσα από θεματολογία που παρακινεί το ενδιαφέρον των μαθητών. Στόχο έχει την επανάληψη και εμπέδωση όλων των ειδών γραπτού λόγου που απαιτούνται ανά ηλικία και τεχνικές βελτίωσης του γραπτού λόγου.

Σε επίπεδο πιστοποίησης, οι μαθητές εξοικειώνονται περαιτέρω με τη διαδικασία του γραπτού λόγου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και εξασκούνται σε τεχνικές μέσω προσομοίωσης γραπτών εξετάσεων.

 • Reading Booster Class

Πρόγραμμα που ενισχύει τις τεχνικές κατανόησης του γραπτού λόγου. Μέσα από την εξοικείωση των μαθητών με διάφορα είδη κειμένων οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις τεχνικές κατανόησης κειμένου και αποκτούν την ικανότητα να αναγνωρίζουν είδη γραφής, όπως δοκίμια, επιστημονικά άρθρα, δημοσιογραφικά άρθρα και άλλα, καθώς και τη χρησιμότητά τους στην καθημερινότητά τους.

Σε επίπεδο πιστοποίησης, οι μαθητές εξοικειώνονται περαιτέρω με τη διαδικασία της κατανόησης κειμένου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και εξασκούνται σε τεχνικές μέσω προσομοίωσης εξετάσεων κατανόησης κειμένου.

Μαθήματα γερμανικών

Τα μαθήματα γίνονται από έμπειρους εκπαιδευτικούς και οι μαθητές μας παράλληλα με τη γλώσσα  διδάσκονται και την γερμανική κουλτούρα. 

Προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για τις εξετάσεις πιστοποίησης της γερμανικής γλώσσας του Goethe Institut.

Ξεκινήστε νωρίς

 • Συνεχής εξάσκηση στη γλώσσα
 • Ομαδικές εργασίες
 • Αποτελεσματική επικοινωνία
 • Επιτυχία στις εξετάσεις

Δώστε στο παιδί σας τα εφόδια που χρειάζεται από νωρίς

Φόρμα Επικοινωνίας