fbpx
Μενού Κλείσιμο
Προσχολικά Τμήματα 4-5 ετώνΠαιδικά Τμήματα 6-8 ετώνΠαιδικά & Εφηβικά τμήματα 9-16 ετώνΤμήματα Πιστοποιήσεων 12+ ετώνΤμήματα Προετοιμασίας ΠανελληνίωνΤμήματα Γλωσσικών Δεξιοτήτων
Τμήματα προσχολικής ηλικίας 4 – 5  για πρώτη γνωριμία με τα γαλλικά. Μέσα από ένα ευχάριστο και διαδραστικό περιβάλλον μάθησης οι μαθητές εξοικειώνονται με τη γλώσσα χρησιμοποιώντας κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα, προσαρμοσμένα στη μικρή ηλικία των μαθητών.

Στόχος των προγραμμάτων προσχολικής ηλικίας είναι:

 • Η κοινωνικοποίηση και η αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά και τους δασκάλους
 • Η ενθάρρυνση των κοινωνικών δεξιοτήτων, της υπεύθυνης συμπεριφοράς και του αλληλοσεβασμού μέσω του ομαδικού παιχνιδιού
 • Η καλλιέργεια της συναισθηματικής ανάπτυξης μέσω της συνεργασίας, της απόκτησης μιας θετικής εικόνας του παιδιού για τον εαυτό του, καθώς και μέσω της ανάπτυξης αμοιβαίων σχέσεων εμπιστοσύνης και προσωπικής ανεξαρτησίας
 • Η σωστή συμπεριφορά απέναντι στη μάθηση: Οι μαθητές μαθαίνουν να ακούν τις οδηγίες και να εστιάζουν σε κατευθυνόμενες δραστηριότητες με σκοπό την ανάπτυξη της προσοχής τους
 • Η εξοικείωση με την γαλλική προφορική γλώσσα μέσω αλληλεπίδρασης στην τάξη και μέσω προσχολικών τραγουδιών
 • Η ανάπτυξη βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων
 • Η εκμάθηση λεπτών κινητικών ικανοτήτων και μια πρώτη εξοικείωση με τα μαθηματικά

 

Γαλλικά για παιδιά ηλικίας 6 – 8 ετών. Τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν το αλφάβητο, το βασικό λεξιλόγιο από το άμεσο περιβάλλον τους και τις δομές της γλώσσας μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες. Η μέθοδος περιλαμβάνει συνδυαστικά διάφορα εκπαιδευτικά μέσα ώστε τα παιδιά να κατακτήσουν τη γλώσσα σαν να είναι η μητρική τους.

Στόχος των παιδικών προγραμμάτων γαλλικής γλώσσας ηλικίας 6-8 είναι η απόκτηση των εξής δεξιοτήτων και γνώσεων:

 • Γραφή, μικρά και κεφαλαία γράμματα: μικρές, απλές λέξεις
 • Ανάγνωση: μικρές λέξεις και προτάσεις, ακόμη και μικρά κείμενα
 • Κατανόηση: διαφοροποίηση των ήχων, συλλαβές σε διαφορετικές καταστάσεις
 • Μαθηματικά: αριθμοί (γραπτά και προφορικά), σύμβολα μαθηματικών πράξεων, πρόσθεση και αφαίρεση
 • Φύση και Επιστήμη: παρατήρηση διάφορων μορφών ζωής σε πραγματικό ή εικονικό περιβάλλον
 • Χρόνος: χρονικά φαινόμενα (εποχές), εβδομάδες, μήνες, ώρα, ημερομηνία
 • Τέχνες: σχέδιο, ζωγραφική και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, πειραματισμός με διαφορετικά υλικά. Εισαγωγή στη Γαλλική κουλτούρα και πολιτισμό.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν συνδυαστικά:

 • Χρήση έντυπου και ηλεκτρονικού βιβλίου
 • Χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας σε ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον
 • Ειδικά διαμορφωμένα μαθήματα Phonics για σωστή εκμάθηση προφοράς
 • Πλήρως διαδραστικό τρόπο διδασκαλίας
 • Μοναδικό σύστημα εκμάθησης βασικών κανόνων προγραμματισμού και ρομποτικής, επίλυσης προβλημάτων λογικής και διασκέδασης – Bee Bot

Γαλλικά για παιδιά ηλικίας 9 – 16 ετών. Οι μαθητές γνωρίζουν συστηματικά τη γαλλική γλώσσα μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον που εμπνέει τη μάθηση.

Τα μαθήματα γίνονται  αποκλειστικά  στη γαλλική γλώσσα χρησιμοποιώντας σύγχρονη βιβλιογραφία με θεματολογία ανάλογη της ηλικίας των μαθητών. Οι εκπαιδευτικές σειρές που χρησιμοποιούμε συνοδεύονται από ψηφιακό υλικό στο οποίο έχει πρόσβαση ο μαθητής στο σχολείο και στο σπίτι μέσα από ασφαλή διαδικτυακή πλατφόρμα (online activities, games and εκπαιδευτικά blogs).

Το πρόγραμμά μας στοχεύει:

 • Στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών
 • Στη βελτίωση της ικανότητας για γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Στη σωστή κατανόηση της γλώσσας
 • Στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών
 • Στον εμπλουτισμό των γενικών τους γνώσεων μέσα από ειδικά διαμορφωμένο CLIL (Content & Language Integrated Learning) εκπαιδευτικό υλικό
 • Στο να τους βοηθήσει να γνωρίσουν τις επιστήμες μέσα από τη διερευνητική μάθηση που προσφέρει το STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
 • Στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων παρουσίασης και ρητορικής (Presentation & Debate Skills) μέσα από Projects

Τμήματα προετοιμασίας εξετάσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Στο Rethink Education οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις DELF & DALF που διεξάγει το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας.

Από πιστοποίηση των βασικών γνώσεων και τη χρήση της γλώσσας στην καθημερινή ζωή (DELF A1 & A2) μέχρι την πιστοποίηση της ικανότητας να επικοινωνούν προφορικά και γραπτά σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων (DELF B1 & B2) έως την πιστοποίηση γνώσεων στο ανώτατο επίπεδο και σε εξειδικευμένα θέματα  (DALF C1 & C2), οι μαθητές εκπαιδεύονται σε όλες τις απαραίτητες δεξιότητες στη γλώσσα από εξειδικευμένους και έμπειρους καθηγητές στη διδασκαλία των γαλλικών ως ξένη γλώσσα.

Το εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό και οι έμπειροι σύμβουλοι καθηγητές φροντίζουν για την επιτυχία των σπουδαστών στις εξετάσεις καθώς:

– Διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για να διδάξουν γαλλικά ως ξένη γλώσσα

– Έχουν άριστη γνώση των εξετάσεων και των απαιτήσεών τους καθώς και του τρόπου διεξαγωγής τους

– Έχουν άριστη γνώση της γαλλικής κουλτούρας και του πολιτισμού

– Οι περισσότεροι από τους καθηγητές μας έχουν διδάξει γαλλικά στο εξωτερικό και μιλούν πολλές γλώσσες

Τα τμήματα προετοιμασίας για το ειδικό μάθημα των γαλλικών των Πανελληνίων Εξετάσεων απευθύνονται σε μαθητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ειδικό μάθημα και χρειάζονται βελτίωση του επιπέδου των γαλλικών τους, εξοικείωση με τη διαδικασία των εξετάσεων και εξάσκηση στις τεχνικές και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή τους έκβαση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι ο μαθητής να έχει επίπεδο τουλάχιστον B1 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών (Common European Framework).

Στη Rethink Education, οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε επιπρόσθετα προγράμματα σύντομης διάρκειας (είτε παράλληλα με το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν είτε να τα επιλέξουν ως αυτόνομα προγράμματα) τα οποία καλύπτουν μεμονωμένα ή συνδυαστικά τις βασικές δεξιότητες στη γλώσσα.

Τα προγράμματα των γλωσσικών δεξιοτήτων έχουν σαν στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες των σπουδαστών, την ενδυνάμωσή τους και την πρακτική χρήση τους.

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν από τα παρακάτω τμήματα δεξιοτήτων

 • Speaking Booster Class

Πρόγραμμα που στοχεύει στη διαρκή πρακτική εξάσκηση του προφορικού λόγου μέσα από ρεαλιστικές καταστάσεις, με θεματολογία ανάλογη της ηλικίας των σπουδαστών.

Σε επίπεδο πιστοποίησης, οι σπουδαστές εξοικειώνονται περαιτέρω με τη διαδικασία των προφορικών εξετάσεων και εξασκούνται σε τεχνικές μέσω προσομοίωσης προφορικών εξετάσεων.

 • Listening Booster Class

Πρόγραμμα βασισμένο στην εκπαίδευση των σπουδαστών στην ακουστική κατανόηση καθώς και στην απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων πιστοποίησης.

 • Writing Booster Class

Πρόγραμμα που ενδυναμώνει την παραγωγή γραπτού λόγου, μέσα από θεματολογία που παρακινεί το ενδιαφέρον των μαθητών. Στόχο έχει την επανάληψη και εμπέδωση όλων των ειδών γραπτού λόγου που απαιτούνται ανά ηλικία και τεχνικές βελτίωσης του γραπτού λόγου.

Σε επίπεδο πιστοποίησης, οι σπουδαστές εξοικειώνονται περαιτέρω με τη διαδικασία του γραπτού λόγου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και εξασκούνται σε τεχνικές μέσω προσομοίωσης γραπτών εξετάσεων.

 • Reading Booster Class

Πρόγραμμα που ενισχύει τις τεχνικές κατανόησης του γραπτού λόγου. Μέσα από την εξοικείωση των σπουδαστών με διάφορα είδη κειμένων οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με τις τεχνικές κατανόησης κειμένου και αποκτούν την ικανότητα να αναγνωρίζουν είδη γραφής, όπως δοκίμια, επιστημονικά άρθρα, δημοσιογραφικά άρθρα και άλλα, καθώς και τη χρησιμότητά τους στην καθημερινότητά τους.

Σε επίπεδο πιστοποίησης, οι σπουδαστές εξοικειώνονται περαιτέρω με τη διαδικασία της κατανόησης κειμένου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και εξασκούνται σε τεχνικές μέσω προσομοίωσης εξετάσεων κατανόησης κειμένου.

Άμεση Επικοινωνία

Η ανάπτυξη ισχυρών δεξιοτήτων προφορικής επικοινωνίας παρέχει τα θεμέλια στους μαθητές για να διαβάζουν και να γράφουν αποτελεσματικά.

Τα προγράμματα γλώσσας στο Κέντρο Rethink Education δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να μιλήσουν από την πρώτη ημέρα.

Έτσι, αποκτούν άμεση αυτοπεποίθηση και ισχυρό κίνητρο για να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη γλώσσα και να αναπτύξουν όλες τις γλωσσικές δεξιότητες με επιτυχία.

Κατανόηση σημαίνει

 • Να ακούω σωστά τη γλώσσα να ομιλείται
 • Να μαθαίνω με βιωματικό τρόπο λέξεις και φράσεις
 • Να χρησιμοποιώ τη γλώσσα για να επικοινωνήσω
 • Να μαθαίνω μέσα από λάθη
 • Να αποκτώ γενικές γνώσεις μέσω της γλώσσας που μαθαίνω

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματά μας.

Φόρμα Επικοινωνίας