fbpx
Μενού Κλείσιμο
Προσχολικά Τμήματα 4-5 ετώνΠαιδικά Τμήματα 6-8 ετώνΠαιδικά & Εφηβικά Τμήματα 9-16 ετώνΤμήματα Πιστοποιήσεων 12+ ετώνΤμήματα Προετοιμασίας για ΠανελλήνιεςΤμήματα Γλωσσικών Δεξιοτήτων
Αγγλικά για παιδιά ηλικίας 4 – 5 ετών. Το πρόγραμμα αποτελεί μία εισαγωγή στη γλώσσα και βασίζεται στο δημιουργικό παιχνίδι, τα παραμύθια, το τραγούδι (chants, rhymes), την κίνηση, το θεατρικό παιχνίδι και τις χειροτεχνίες. Τα παιδιά μαθαίνουν χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους.

Επίσης, τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν το Αγγλικό αλφάβητο, τα χρώματα, τους αριθμούς και το βασικό λεξιλόγιο από το άμεσο περιβάλλον τους μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες.

Όλη η διδασκαλία γίνεται στα αγγλικά από εξειδικευμένους καθηγητές στη διδασκαλία μικρών και πολύ μικρών σπουδαστών, σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες και ασφαλές περιβάλλον και στα πρότυπα ξενόγλωσσων νηπιαγωγείων.

Στόχος των προγραμμάτων προσχολικής ηλικίας είναι:

 • Η κοινωνικοποίηση και η αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά και τους δασκάλους
 • Η ενθάρρυνση των κοινωνικών δεξιοτήτων, της υπεύθυνης συμπεριφοράς και του αλληλοσεβασμού μέσω του ομαδικού παιχνιδιού
 • Η καλλιέργεια της συναισθηματικής ανάπτυξης μέσω της συνεργασίας, της απόκτησης μιας θετικής εικόνας του παιδιού για τον εαυτό του, καθώς και μέσω της ανάπτυξης αμοιβαίων σχέσεων εμπιστοσύνης και προσωπικής ανεξαρτησίας
 • Η σωστή συμπεριφορά απέναντι στη μάθηση: Οι μαθητές μαθαίνουν να ακούν τις οδηγίες και να εστιάζουν σε κατευθυνόμενες δραστηριότητες με σκοπό την ανάπτυξη της προσοχής τους
 • Η εξοικείωση με την αγγλική προφορική γλώσσα μέσω αλληλεπίδρασης στην τάξη και μέσω προσχολικών τραγουδιών
 • Η ανάπτυξη βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων
 • Η εκμάθηση λεπτών κινητικών ικανοτήτων και μια πρώτη εξοικείωση με τα μαθηματικά
Αγγλικά για παιδιά ηλικίας 6 – 8 ετών. Τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν το αλφάβητο, το βασικό λεξιλόγιο από το άμεσο περιβάλλον τους και τις δομές της γλώσσας μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες. Η μέθοδος περιλαμβάνει συνδυαστικά διάφορα εκπαιδευτικά μέσα ώστε τα παιδιά να κατακτήσουν τη γλώσσα σαν να είναι η μητρική τους.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν συνδυαστικά:

 • Εμπλουτισμό του γνωστικού πεδίου ων μαθητών μέσα από τη γνωριμία με τον κόσμο γύρω τους (CLIL: Content & Language Integrated Learning)
 • Χρήση έντυπου και ηλεκτρονικού βιβλίου
 • Χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας σε ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον
 • Ειδικά διαμορφωμένα μαθήματα Phonics για σωστή εκμάθηση προφοράς
 • Πλήρως διαδραστικό τρόπο διδασκαλίας
 • Μοναδικό σύστημα εκμάθησης βασικών κανόνων προγραμματισμού και ρομποτικής, επίλυσης προβλημάτων λογικής και διασκέδασης – Bee Bot
Αγγλικά για παιδιά ηλικίας 9 – 16 ετών. Οι μαθητές γνωρίζουν συστηματικά την Αγγλική γλώσσα μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον που εμπνέει τη μάθηση!

Τα μαθήματα γίνονται  αποκλειστικά  στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιώντας σύγχρονη βιβλιογραφία με θεματολογία ανάλογη της ηλικίας των μαθητών. Οι εκπαιδευτικές σειρές που χρησιμοποιούμε συνοδεύονται από πλούσιο ψηφιακό υλικό, στο οποίο έχει πρόσβαση ο μαθητής στο σχολείο και στο σπίτι μέσα από ασφαλή διαδικτυακή πλατφόρμα (online workbooks, games and extra activities).

Το πρόγραμμά μας έχει ως στόχο:

 • τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών
 • τη βελτίωση της ικανότητας της γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 • τη βαθιά κατανόηση της γλώσσας
 • την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών
 • τον εμπλουτισμό των γενικών τους γνώσεων μέσα από ειδικά διαμορφωμένο CLIL (Content & Language Integrated Learning) εκπαιδευτικό υλικό, βασισμένο στη ζωή και τον πραγματικό κόσμο
 • τη γνωριμία τους με τις επιστήμες μέσα από τη διερευνητική μάθηση που προσφέρει το STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) με μέσο την αγγλική γλώσσα
 • την ανάπτυξη των δεξιοτήτων παρουσίασης και ρητορικής (Presentation & Debate Skills) μέσα από Projects
Cambridge Penfriends Αγγλικά για παιδιά Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γλυφάδα Rethink Education
Cambridge English Penfriends – Επίσημο κέντρο αλληλογραφίας με παιδιά από όλο τον κόσμο. Χρήση της γλώσσας σε πραγματικές συνθήκες.

Τμήματα προετοιμασίας εξετάσεων των μεγαλύτερων και διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων πιστοποίησης γλωσσομάθειας με εγγυημένη επιτυχία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια σπουδών στο Rethink Education, οι μαθητές διατηρούν υψηλό επίπεδο γλωσσομάθειας μέσα από τη συνεχή ενασχόλησή τους με τη γλώσσα, κάνοντας τη διαδικασία της πιστοποίησης έναν πραγματοποιήσιμο στόχο και όχι μια μονότονη και αναγκαστική διαδικασία.

Οι πιστοποιήσεις έρχονται με απόλυτα φυσικό τρόπο ως μέρος του προγράμματος σπουδών, εστιάζοντας στις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχία στις εξετάσεις και που οι μαθητές έχουν καλλιεργήσει και αποκτήσει κατά τα προηγούμενα έτη.

Ταυτόχρονα με τη μέθοδο της Rethink Education και τη συστηματική προετοιμασία όλων των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τις πιστοποιήσεις της αγγλικής γλώσσας, όλα τα τμήματα προετοιμασίας εξετάσεων περιλαμβάνουν:

 • Πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις δεξιότητες της πιστοποίησης
 • Επιπλέον ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ χωρίς χρέωση
 • Virtual Classroom Exam Prep από Β2 επίπεδο και πάνω.
Τα τμήματα προετοιμασίας για το ειδικό μάθημα των αγγλικών των Πανελληνίων Εξετάσεων απευθύνονται σε μαθητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ειδικό μάθημα και χρειάζονται βελτίωση του επιπέδου των αγγλικών τους, εξοικείωση με τη διαδικασία εξετάσεων και εξάσκηση στις τεχνικές και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχία τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι ο μαθητής να έχει επίπεδο τουλάχιστον B1 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών (Common European Framework).

Στη Rethink Education, οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε επιπρόσθετα προγράμματα σύντομης διάρκειας (είτε παράλληλα με το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν είτε να τα επιλέξουν ως αυτόνομα προγράμματα), τα οποία καλύπτουν μεμονωμένα ή συνδυαστικά τις βασικές δεξιότητες στη γλώσσα.

Τα προγράμματα των γλωσσικών δεξιοτήτων έχουν σαν στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη, ενδυνάμωση και πρακτική χρήση συγκεκριμένων δεξιοτήτων, ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες των σπουδαστών.

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν από τα παρακάτω τμήματα δεξιοτήτων

 • Speaking Booster Class

Πρόγραμμα που στοχεύει στη διαρκή πρακτική εξάσκηση του προφορικού λόγου μέσα από ρεαλιστικές καταστάσεις, με θεματολογία ανάλογη της ηλικίας των σπουδαστών.

Σε επίπεδο πιστοποίησης, οι σπουδαστές εξοικειώνονται περαιτέρω με τη διαδικασία των προφορικών εξετάσεων και εξασκούνται σε τεχνικές μέσω προσομοίωσης προφορικών εξετάσεων.

 • Listening Booster Class

Πρόγραμμα βασισμένο στην εκπαίδευση των σπουδαστών στην ακουστική κατανόηση καθώς και στην απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων πιστοποίησης.

 • Writing Booster Class

Πρόγραμμα που ενδυναμώνει την παραγωγή γραπτού λόγου, μέσα από θεματολογία που παρακινεί το ενδιαφέρον των μαθητών. Στόχο έχει την επανάληψη και εμπέδωση όλων των ειδών γραπτού λόγου που απαιτούνται ανά ηλικία και τεχνικές βελτίωσης του γραπτού λόγου.

Σε επίπεδο πιστοποίησης, οι σπουδαστές εξοικειώνονται περαιτέρω με τη διαδικασία του γραπτού λόγου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και εξασκούνται σε τεχνικές μέσω προσομοίωσης γραπτών εξετάσεων.

 • Reading Booster Class

Πρόγραμμα που ενισχύει τις τεχνικές κατανόησης του γραπτού λόγου. Μέσα από την εξοικείωση των σπουδαστών με διάφορα είδη κειμένων οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με τις τεχνικές κατανόησης κειμένου και αποκτούν την ικανότητα να αναγνωρίζουν είδη γραφής, όπως δοκίμια, επιστημονικά άρθρα, δημοσιογραφικά άρθρα και άλλα, καθώς και τη χρησιμότητά τους στην καθημερινότητά τους.

Σε επίπεδο πιστοποίησης, οι σπουδαστές εξοικειώνονται περαιτέρω με τη διαδικασία της κατανόησης κειμένου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και εξασκούνται σε τεχνικές μέσω προσομοίωσης εξετάσεων κατανόησης κειμένου.

The 4 Cs

Μέσα από τα προγράμματά μας δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις απαραίτητες δεξιότητες του 21ου αιώνα:

Creativity 

Collaboration

Communication 

Critical Thinking

Πρωινό καθημερινό πρόγραμμα αγγλικών για παιδιά 4-5 ετών

Δώστε τη δυνατότητα στο παιδί σας να μεγαλώσει μέσα σε ένα αγγλόφωνο περιβάλλον

Φόρμα Επικοινωνίας